MƏLUMAT MƏRKƏZİ: 051 229 12 69 Bizi izləyin:

Mühasibatlıq kursları

20 2019-11
UNIVERSAL LEARNING CENTER

Mühasibatlıq kursları

  • Location: Azərbaycan, Bakı

Tədris olunanlar: 

-  Mühasibat uçotunun anlayışı
-  Mühasibat üçotunda hesablar planı
-  Mühasibat üçotunda ikili yazılış sistemi
-  Əsas mühasibatlıq maddələri üzrə uçotun aparılması ---
1. Əsas vəsaitlər və onların hərəkəti (əsas vəsaitlərin alınması, köhnəlməsi, silinməsi)
2. Qeyri-maddi aktivlər (aktivlərin alınması, uçotu, amortizasiyası, silinməsi)
3.Ehtiyatlar və materiallar
4. Azqiymətli və tezköhnələn əşyalar
5. Qısamüddətli və uzunmüddətli aktivlər/öhdəliklər
6. Gələcək dövrlərin xərcləri və gəlirləri
7. Kreditorlar və debitorlarla hesablaşmalar
8. Əmək haqqının, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələrinin hesablama qaydaları
9. Mənfəət və kapital
-. “Yerli (vergi/maliyyə) mühasibatlıq” üzrə maliyyə hesabatlığı
-. Müəssisənin balansı (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
-. Mənfəət və zərər haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
-. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)
-. Kapitalın hərəkəti haqqında hesabat (anlayışı və tərtibetmə qaydası)

Dərslər həftədə 2 dəfə 1.5 saat (Ayda 12 Saat) keçirilir. 

Tədris müddəti   4 ay. Dərslər praktiki təcrübələrə əsaslanaraq tədris olunur.


Kursu uğurla bitirən tələbələrə sertifikat  verilir!